PŘEDNÁŠKY - ENERGETICKÁ GRAMOTNOST

V pátek 4. června byly připraveny pro žáky 8. a 9. třídy přednášky o energetické gramotnosti. Pod vedením odborného lektora z VUT Brno se žáci dozvěděli příčiny a následky blackoutu, rozdíly mezi jednotlivými druhy elektráren a řadu dalších informací o energiích. Absolvováním těchto přednášek se naše škola zařadila na seznam energeticky gramotných škol. (foto)