PREVENCE DĚTSKÝCH ÚRAZŮ

Ve středu 16. září se žáci 4. a 6. třídy zapojili do projektu „Program prevence dětských úrazů". Děti byly seznámeny se základy první pomoci při základních úrazech, které se jim mohou stát doma i venku a co v těchto situacích mají dělat. Vyzkoušely si stabilizovanou polohu, speciální brýle simulující stav opilosti (užití drog), pracovaly s obvazy. ( foto )