PREVENCE DĚTSKÝCH ÚRAZŮ

V úterý 19. dubna se žáci 3. třídy zúčastnili besedy o prevenci dětských úrazů. V první části si žáci zasoutěžili ve vědomostní hře RISKUJ, kde si ověřili svoje znalosti  a uspěli velmi dobře. V druhé části si vyzkoušeli přivolání sanitky, masáž srdce a umělé dýchání. Třetí část byla věnována dopravní výchově. Beseda děti nejen zaujala, ale přinesla jim i mnoho nových poznatků. (foto)