PREVENCE DĚTSKÝCH ÚRAZŮ

Státní zdravotní ústav vyhlásil výtvarnou soutěž s názvem „Prevence dětských úrazů“. Žáci 3. třídy se do této soutěže zapojili. Nikdo sice nezískal hlavní cenu, ale všichni žáci byli odměněni drobným dárkem frisbee. 

Během celého školního roku se žáci 3. třídy účastnili akcí, které se týkaly dětských úrazů a jejich prevence. Poslední akce se konala v pátek 10. 6. ve Žďáře nad Sázavou. Žáci si během celého dopoledne prošli 6 stanovišť, na kterých si zopakovali, jaká nebezpečí na ně číhají a jak jim předcházet. Nejvíce se dětem líbila ukázka hasičského auta a stanoviště, na kterém se dětem „objevily“ modřiny. Doufejme, že tyto akce děti poučily a nastávající prázdniny, které jsou plny dobrodružství a zážitků, zvládnou děti bez nejmenších úrazů. (foto)