PREVENCE DĚTSKÝCH ÚRAZŮ

Ve středu 26. dubna byla pro žáky 3. třídy připravena beseda Prevence dětských úrazů. Děti se seznámily se základy první pomoci: masáž srdce, dýchání z úst do úst apod. Také si vyzkoušely telefonický rozhovor s dispečerkou ze záchranné služby, zopakovaly si důležitá tel. čísla. Na závěr besedy dostaly malý dárek. (foto)