PREVENTIVNÍ PROGRAM

V úterý 23. dubna se žáci 3. třídy zúčastnili preventivního programu „V čem jsme stejní a v čem jsme jiní“. Formou her a skupinové práce si žáci uvědomili tři důležité zásady: „Navzájem si nasloucháme“, „Mluví jen jeden“, „Jsme na sebe hodní“. (foto)