PREVENTIVNÍ PROGRAM

V úterý 7. března byl pro žáky 4. třídy připraven program primární prevence s názvem V čem jsme stejní a v čem jiní, který zajišťovalo Centrum prevence Oblastní charity Žďár nad Sázavou. Během dne pracovali s pojmy podobnost, odlišnost a rozmanitost ve svém kolektivu. Žáci se snažili o posílení tolerance a empatie mezi sebou ve třídě i ve vztahu k jiným národnostem. Zamýšleli se nad svými přednostmi, nedostatky a tolerancí k druhým. (foto)