PREVENTIVNÍ PROGRAMY

Ve dnech 28. a 29. března žáci 2. stupně absolvovali programy primární prevence, které zajišťovalo Centrum prevence Oblastní charity Žďár nad Sázavou. Pro žáky 6. třídy byl připraven program Vítejte ve virtuální realitě, pro žáky 7. třídy program Dvě strany mince, žáci 8. třídy se zapojili do programu Můj život, můj svět a žáci 9. třídy absolvovali program Jsem on-line.