PREVENTIVNÍ PROGRAMY

Ve dnech 19.–21. února byla pro žáky připravená řada preventivních programů z Centra prevence Oblastní charity Žďár nad Sázavou. Pátá třída absolvovala program Já a třída, žáci 6. třídy se dozvěděli důležité informace v programu On-line svět a já, pro  žáky 7. třídy byl připraven program Třída a její svět a pro žáky 9. třídy program s názvem Karta na sebe.