PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ - MĚSÍC FILMU NA ŠKOLÁCH

V úterý 21. listopadu se na naší škole uskutečnila beseda s paní Žilovou z Nového Veselí, která přišla žákům 8. - 9. třídy vyprávět životní osudy svého tatínka, pana učitele Sýkory, který byl za odbojovou činnost během druhé světové války vězněn v koncentračních táborech. Beseda se uskutečnila jako již tradičně v rámci projektu Příběhy bezpráví - Měsíc filmu na školách, který uskutečňuje vzdělávací program Jeden svět na školách organizace Člověk v tísni. V rámci projektu žáci zhlédli dokument Heleny Třeštíkové Hitler, Stalin a já. Celý projekt se snaží přiblížit žákům moderní československé dějiny prostřednictvím příběhů skutečných lidí z jejich okolí. Tomu letos napomohla i výstava umístěná v areálu školy, která zachycuje portréty pamětníků, kteří se postavili totalitnímu režimu. Jejich příběhy sesbíraly žákovské týmy v rámci projektu Z místa, kde žijeme. (foto - Jeden Svět na školách, fotograf Filip Zvěřina)