PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN 2015

Ve středu 14. října se žáci z 8. a 9. třídy zúčastnili školního kola vědomostní soutěže Přírodovědný klokan 2015, ve které prověřili svoje znalosti z fyziky, chemie, zeměpisu a  matematiky. V kategorii Kadet dosáhl nejlepšího výsledku žák 9. tříd D. Křesťan. (výsledky školního kola)