PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN

Ve středu 10. října se žáci 8. a 9. třídy zapojili do školního kola vědomostní soutěže Přírodovědný klokan 2018, ve které prověřili své znalosti z fyziky, chemie, zeměpisu a  matematiky. V kategorii Kadet dosáhla nejlepšího výsledku žákyně 9. třídy P. Prombergerová. Gratulujeme. (výsledky školního kola)