PROGRAM HELE LIDI

V úterý 16. února byl pro děti 2. až 4. třídy připraven výchovně vzdělávací program Sdružení Slepíši, který děti seznámil s životem handicapovaných lidí. Nevidící lektoři dětem ukázali chůzi s bílou holí, seznámili je s Braillovým písmem. Děti si prošly zvukovou cestou a vyzkoušely si možnosti svého hmatu. Součástí programu bylo modelování z hlíny pod vedením nevidícího lektora. (foto)