PROGRAM PREVENCE DĚTSKÝCH ÚRAZŮ

Dne 2. dubna se žáci 3. třídy zúčastnili Programu prevence dětských úrazů na téma Nebezpečí číhá všude. Žáci pracovali ve skupinkách a sami se snažili přijít na to, jaké nebezpečí na ně číhá doma, venku, v lese, ve škole a při sportování. Zopakovali si důležitá telefonní čísla a pomocí soutěživé hry zjistili, jak reagovat v určitých nebezpečných situacích. Na závěr si zkusili první pomoc a masáž srdce na figuríně. (foto)