PROGRAM TONDA OBAL NA CESTÁCH

V pátek 9. března 2012 naši školu  navštívil lektor výukového programu firmy EKO-KOM s názvem "Tonda Obal na cestách". Jednalo se o vzdělávací program o třídění odpadu, jenž absolvovali žáci 2. až 9. třídy. Jednu vyučovací hodinu tak strávili povídáním o třídění, recyklaci odpadů a výrobcích z nich. Měli možnost aktivně si vyzkoušet třídění a zhlédnout několik krátkých filmů o způsobu recyklace, spalování odpadů a skládkách. I když děti již mají nějaké zkušenosti s tříděním odpadů, přesto se něco nového přiučily.