PROHLÍDKA BETLÉMU

Předvánoční úterní dopoledne 22. prosince si děti 3. - 5. třídy zpříjemnily prohlídkou Betlému v Bohdalově u Šustrů. (foto)