PROHLÍDKA BETLÉMŮ

Ve čtvrtek 19. prosince se žáci z 1. až 5. třídy vypravili na prohlídku betlémů. Nejdříve si prohlédli betlém u Šustrů a pak se vydali na betlémy do místního kostela. (foto)