PROHLÍDKA LAGUNY

V úterý 29. května 2012 byla pro žáky 7. - 9. třídy připravena prohlídka chráněné laguny u obce Bohdalov s odbornými průvodci ze Sdružení Krajina. Soustava chráněných tůní se nachází přímo pod bohdalovským obchvatem v místě bývalé těžby cihlářské hlíny. Z řady obojživelníků, které se zde vyskytují si děti mohly zblízka prohlédnout např. rosničku zelenou, skokana zeleného, pulce.