PROJEKT 30 LET OD SAMETOVÉ REVOLUCE

V letošním školním roce uplyne 30 let od listopadových událostí roku 1989. V rámci hodin dějepisu byl žákům 8. a 9. třídy zadán projekt. Měli oslovit svoje rodiče, prarodiče případně další pamětníky a položit jim několik otázek. Společně měli zavzpomínat na tento den, ale i na  změny, které se po roce 89 odehrály. Cílem projektu bylo nejen připomenout žákům tyto události, ale také si uvědomit, že historie je pořád živá, že to nejsou jen stránky v učebnici, ale skutečné příběhy a vzpomínky třeba i jejich nejbližších.  Sesbírané odpovědi si můžete přečíst na nástěnce ve vestibulu školy. (foto)