PROJEKT PPPZ - TESTOVÁNÍ SCIO

Ve dnech 10. - 12. května se žáci 8. třídy zapojili do projektu PPPZ společnosti SCIO (Projekt přípravy na příjímací zkoušky). Žáci si on-line testováním ověřili své znalosti z matematiky, českého jazyka a obecných studijních předpokladů.