PROJEKT - SVĚTOVÝ DEN VODY

V pátek 22. března se také naše škola připojila k oslavě Světového dne vody. Všechny děti i dospělí přišli tento den v modrém oblečení. Pro děti 1. stupně byl připraven hudební kvíz s vodní tématikou, do kterého se zapojilo 26 žáků, 17 z nich získalo plný počet bodů. I pro žáky 2. stupně byla připravena tématická soutěž, kterou vyhrála žákyně 9. třídy Lenka Rychtecká. Téma voda se objevila v řadě aktivitách během celého týdne. Mladší děti malovaly obrázky, vytvářely koláže o vodě, myšlenkové mapy o využití vody, výtvarné práce o životě ve vodě, pozvávaly vodu v přírodě. Starší žáci zase rozebírali báseň Modlitba pro vodu a také se pokoušeli o vlastní tvorbu. ( foto  (výsledky soutěže)