PROJEKT ZEMĚDĚLSTVÍ KRAJE VYSOČINA

Ve čtvrtek 16. listopadu se naši žáci 7.–9. třídy společně se žáky ZŠ Nové Veselí zúčastnili projektového dne věnovanému zemědělství kraje Vysočina. Žáci nejdříve absolvovali teoretickou část o zemědělství našeho kraje, která byla doplněna řadou soutěžních otázek. Dále následovala exkurze do podniku Novoveselsko a Agras Bohdalov. Žáci se dozvěděli řadu informací o provozu zemědělských podniků, rosllinné i živočišné výrobě. Nechyběla ani prohlídka stájí a zemědělských strojů farem. (foto)