PROVOZ ŠKOLY OD 12. 4. 2021

  • Pro žáky 1.–5. třídy se mění režim vzdělávání zavedením rotační výuky. Výuka v těchto třídách bude probíhat takto:

 

12. 4. – 16. 4. 

19. 4. – 23. 4. 

3.+ 4.+ 5. třída

výuka ve škole

distanční výuka

1. a 2. třída

distanční výuka

výuka ve škole

 

6.–9. tř.

 

 

 

 

  • Žáci mají povinnost nosit po celou dobu pobytu ve škole chirurgickou roušku. 

  • Při prezenční výuce budou žáci na základě mimořádných opatření 2x týdně před zahájením výuky testováni neinvazními antigenními testy. Leták pro rodiče "Testujeme se, by ve škole bylo bezpečně" zde.

  • Podrobnější informace k rotační výuce žáků 1. stupně budou postupně doplňovány na webových stránkách školy.

  • 6. – 9. třída - pokračuje v distanční výuce dle nastavených pravidel v prostředí Teams