RECITAČNÍ SOUTĚŽ

V úterý 26. ledna se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže určené pro žáky 2. stupně. Celkem se zúčastnilo 16 žáků, kteří zarecitovali většinou texty dle vlastního výběru. O výsledcích rozhodla porota složená z vyučujících. V kategorii žáků 6. - 7. tříd zvítězila M. Mužátková (6.tř.), která recitovala báseň od Vítězslava Nezvala Na břehu řeky Svratky. V kategorii žáků 8. - 9. tříd zvítězila K. Ondráčková (8. tř.) s básní od Václava Hraběte Déšť. Na závěr dostalo slovo i publikum tvořené spolužáky soutěžících, které hlasovalo o vítězi ceny za nejpřesvědčivější přednes. Tuto cenu obdržel D. Křesťan (9.). Blahopřejeme. Vítězové postupují do oblastního kola, které se uskuteční ve Žďáře n. S. (foto)