RECYKLACE HROU

V pondělí 5. května 2014 byl připraven pro žáky 3. - 6. třídy ekologický program Recyklace hrou, ve kterém se děti hravou formou dozvěděly o negativních vlivech starých elektrozařízení a přenosných baterií na životní prostředí, získaly informace co vše je možné recyklovat a co dále se z recyklovaných materiálů vyrábí, pracovaly s modely elektrozařízení, které si mohly sami rozebrat (pračku, počítač, ...).