RECYKLOHRANÍ

Naše škola se zapojila do celostátní soutěže v třídění odpadů: baterie a drobná elektrozařízení - 9/2008