ŘEDITELSKÉ VOLNO

Vážení rodiče,
vzhledem k opatřeními MŠMT, která omezují docházku žáků do školy,
vyhlašuji na dny 29. a 30. června 2020 ředitelské volno. Školní rok ukončíme v pátek 26. června 2020.
Forma předávání vysvědčení prozatím není jasná. O dalším postupu vás budeme včas informovat.

Mgr. Dagmar Laštovičková, 11. 6. 2020