ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Rozhodnutí ředitelky školy o přijetí dětí k povinné školní docházce do 1. třídy pro školní rok 2021/2022 naleznete zde.