SBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ

V podzimních měsících proběhl odvoz nashromážděného elektrozařízení,kdy fimě Asekol jsme odevzdali 148 kg drobného elektrozařízení.