JARNÍ SBĚR PAPÍRU A HLINÍKU

V úterý 24. dubna se na naší škole uskutečnil jarní sběr papíru a hliníku. Spousta dětí za pomoci rodičů přinesly a ke zpětnému odběru odevzdaly 6,8 tun papíru a lepenky a 53 kg hliníku. Vítezem školní soutěže ve sběru papíru se stala L. Rychtecká  (420 kg) a v soutěži ve sběru hliníku zvítězila D. Dočekalová (7,5 kg). Poděkování patří všem dětem i rodičům, kteří se zapojili do akce ve sběru a přispěli tak ke zlepšení životního prostředí. Poděkování patří i žákům 9. třídy, kteří nanosili veškerý papír do kontejnerů. (výsledk y papír) (výsledky hliník) (foto)