SBĚR PAPÍRU

Ve čtvrtek 28. 4. 2011 proběhla na naší škole Soutěž ve sběru papíru. Děti dokázaly během  jediného dne posbírat více než 3 tuny papíru. Z každé třídy bude vyhlášen nejlepší sběrač a oceněna bude i nejúspěšnější třída. Nejaktivnějšími sběrateli papíru z jednotlivých tříd se stali: A. Pavlíčková (84 kg), A. Doležal (100 kg), R. Mokrá (344 kg), D. Peřinová (73 kg), J. Rychtecký (103 kg), M. Doležal (136 kg), S. Bukovská (95 kg), T. Fejt (445 kg), F. Lán (37 kg). Vítěznou třídou se stala 3. třída, která nasbírala celkem  766 kg papíru, což je v přepočtu na 1 žáka  47,8 kg.