ŠKOLNÍ DRUŽINA

Školní družina zahájí provoz ve středu 2. září 2020 (včetně ranní družiny). V úterý 1. září žáci 1.–5. třídy obdrží příhlášky do školní družiny.