ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ OD 12. 4. 2021

  • Od 12. dubna bude školní jídelna v provozu.

  • Žáci 3.–5. třídy, kteří mají v daném týdnu prezenční výuku ve škole a jsou přihlášeni ke školnímu stravování, mají automaticky přihlášený oběd. V případě změny oběd odhlaste nejpozději do neděle 11. 4. 2021 do 22 hod. Oběd je možné odhlásit prostřednictvím aplikace Strava.cz, případně SMS zprávou na tel. 731 269 715.

  • Žáci, kteří se vzdělávají distančním způsobem, mají také možnost školního stravování. V případě zájmu přihlaste oběd nejpozději do neděle 11. 4. 2021 do 22 hod. pomocí aplikace Strava.cz, případně SMS zprávou na tel. 731 269 715. Tito žáci strávníci si mohou oběd sníst přímo ve školní jídelně nebo odebrat do vlastního jídlonosiče v 11:30 hod. Pro výdej stravy je určen boční vchod do školní jídelny. Při konzumaci i vyzvedávání stravy musí být dodržována přísná hygienická opatření.