ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ OD 30. 11. 2020

  • Provoz školní jídelny zůstává zachován. 
  • Žáci, kteří se stravují ve školní jídelně a mají v daném týdnu prezenční výuku ve škole, mají automaticky přihlášený oběd. 
  • Žáci, kteří se vzdělávají distančním způsobem, si mohou oběd přihlásit a odebrat do jídlonosiče v 10:30 hod. u bočního vchodu školní jídelny.