ŠKOLNÍ VÝLET 1. a 2. TŘÍDY

Ve čtvrtek 19. května se děti z 1. a 2. třídy vydaly na společný výlet do Jihlavy. Nejdříve se podívaly, jak pracuje jihlavský hasičský záchranný sbor - viděly vybavení i hasičskou techniku základny. Nejvíce se ale těšily do zábavného centra Robinson. Tady si užily spoustu atrakcí - trampolín, prolézaček, skluzavek, skákacích hradů, ježdění na tříkolkách apod. Výlet se dětem moc líbil a velice spokojené v poledne odjížděly zpět do školy. (foto)