ŠKOLNÍ VÝLET 6. TŘÍDY DO KUTNÉ HORY

Ve čtvrtek 6. června podnikli žáci 6. třídy poznávací výlet do Kutné Hory. Nejdříve děti zavítaly do Hřbitovního kostela Všech svatých s kostnicí, kde se dozvěděly základní informace o kostnici, založení města, i stříbrných dolech. Po prohlídce kostnice se děti přesunuly do zábavného areálu s bobovou dráhou. Dále následovala procházka historickým centrem města (Vlašský dvůr, Jezuitská kolej, chrám sv. Barbory). Zlatým hřebem celého výletu byla návštěva středověkých dolů. Žáci oblečeni do havířských plášťů, vyzbrojeni helmami a baterkami zavítali do míst, kde se dobývala stříbrná ruda. Počasí nám přálo a výlet si všichni náramně užili. (foto)