SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ 1. POLOLETÍ

První pololetí tohoto školního roku jsme slavnostně ukončili v úterý 31. ledna ve školní tělocvičně. Nejdříve paní zástupkyně zhodnotila prospěch, chování a úspěchy dětí za 1. pololetí. Pak následovalo vyhodnocení některých soutěží. Oceněni byli úspěšní řešitelé národního kola soutěže Bobřík informatiky (J. Janošťák, P. Prombergerová, P. Fabík, Z. Klimešová, K. Michálek, A. Janošťáková, K. Ondráčková, F. Boháček). Za vynikající sportovní výkony ze sportovních soutěží byli oceněni P. Vytlačilová a J. Hudeček (Zimní čtyřboj), M. Mužátková a F. Boháček (Přespolní běh). Vyhodnocena byla i školní soutěž ve sběru léčivých bylin. V této celoroční soutěži si nejlépe vedli L. Rychtecká, J. Janošťák a V. Kolář. Ve školní soutěži ve sběru starého papíru byli odměněni nejen vítězové (L. Karásková, V. Kolář, V. Doležal a A. Doležalová), ale i další nejaktivnější sběrači. Po skončení slavnostního shromáždění byly dětem předány výpisy vysvědčení za 1. pololetí. (foto)