UKONČENÍ 1. POLOLETÍ A VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽÍ

První pololetí tohoto školního roku jsme slavnostně ukončili ve čtvrtek 30. ledna, kdy se všichni žáci školy shromáždili ve školní tělocvičně. Nejdříve paní ředitelka zhodnotila prospěch, chování a úspěchy dětí za 1. pololetí. Pak následovalo vyhodnocení již proběhlých soutěží, kdy byli oceněni nejen vítězové, ale i další žáci, kteří se do soutěží zapojili a pracovali nad rámec svých povinností. Z vědomostních soutěží byli odměněni úspěšní řešitelé národního kola soutěže Bobřík informatiky, Olympiády z českého jazyka, Dějepisné olympiády, Přírodovědného klokana a Vánočního kvízu. Oceněni byli také sportovci za pěkné výkony v soutěžích jako Zimní čtyřboj, Přespolní běh a dále účastníci Recitační soutěže. Letos poprvé byli také odměněni žáci za vzornou přípravu do vyučování a za vzornou školní docházku. Ve školní Soutěži ve sběru starého papíru a hliníku byli odměněni nejen vítězové, ale i všichni sběrači. Vyhodnocena byla i celoroční školní Soutěž ve sběru léčivých bylin. Po skončení slavnostního shromáždění byly dětem předány výpisy vysvědčení za 1. pololetí. (foto)