SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

V úterý 30. června v budově Kulturního domu v Bohdalově proběhlo slavnostní ukončení školního roku, kde byli vyhlášeni vítězové soutěží vědomostních, sportovních a v soutěži ve sběru papíru. Za sportovní výsledky v celoročním projektu Školní desetiboj byly uděleny řadě žákům medaile a poháry. Nakonec jsme se všichni  rozloučili s žáky 9. třídy. (foto)