SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Ve čtvrtek 30. června v budově Kulturního domu proběhlo slavnostní ukončení školního roku 2015/2016, kde byli vyhlášeni vítězové soutěží vědomostních, sportovních a soutěže ve sběru papíru. Za sportovní výsledky v celoročním sportovním projektu Školní desetiboj byly uděleny řadě žákům 2. stupně medaile a poháry stejně tak i dětem 1. stupně za sporovní pětiboj. Cena školské rady byla udělena žákyni 8. třídy R. Mokré. Nakonec jsme se všichni  rozloučili s žáky 9. třídy. (foto)