SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

V pátek 30. června proběhlo v budově Kulturního domu slavnostní ukončení školního roku za přítomnosti pana starosty A. Judy, členů Školské rady, rodičů a dalších hostů. Součásti ukončení bylo vyhodnocení soutěží vědomostních, sportovních a soutěže ve sběru papíru. Úspěšným žákům v soutěžích byla rozdána řada diplomů, medailií, odznaků a věcných cen. Za tento rok byla Cena Školské rady udělena žákyni 9. třídy K. Ondráčkové. Nakonec jsme se všichni  rozloučili s žáky 9. třídy, kterým přejeme šťastné vykročení do nových škol a mnoho úspěchů. Pak se děti rozešly do svých tříd, kde jim byly předány vysvědčení a prázdniny tak mohly konečně začít. (foto)

Všem přejeme krásné léto plné sluníčka a pohody.