SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

V pátek 29. června proběhlo v budově Kulturního domu slavnostní ukončení školního roku za přítomnosti pana starosty A. Judy, členů Školské rady, rodičů a dalších hostů. Vyhodnocovaly se soutěže vědomostní, sportovní a soutěž ve sběru papíru a hliníku. Úspěšným žákům v soutěžích byla rozdána řada diplomů, medailií, odznaků a věcných cen. Také jsme se všichni  rozloučili s žáky 9. třídy, kterým přejeme šťastné vykročení do nových škol a mnoho úspěchů. Nakonec se děti rozešly do svých tříd, kde jim byla předána vysvědčení a prázdniny tak mohly konečně začít. (foto)

Všem přejeme krásné léto plné sluníčka a pohody.