SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy po konzultacích s epidemiology umožnilo, že předání vysvědčení a slavnostní rozloučení se závěrečným ročníkem může proběhnout za účasti všech žáků bez omezení počtu či nutnosti dodržování homogennosti skupin.

Proto vedení školy rozhodlo uspořádat tradiční slavnostní zakončení školního roku 2019/2020 v kulturním domě a poté předat vysvědčení žákům v jednotlivých třídách. Tato slavnost bude neveřejná, zúčastní se jí pouze žáci a zaměstnanci školy.

Sraz žáků bude před kulturním domem v Bohdalově v pátek 26. 6. 2020 v 7:30 hod., ukončení předávání vysvědčení je plánováno na 9:00, potom žáci po jednotlivých třídách odejdou před školu a domů (stále platí zákaz vstupu cizím osobám do budovy školy).

Při příchodu do kulturního domu je nutné, aby žáci, kteří se neúčastnili dosud pobytu ve škole, předložili podepsané čestné prohlášení. Každý žák musí být z domu vybaven rouškou. 

Formulář čestného prohlášení k dispozici zde.