SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

V pátek 26. června proběhlo v budově kulturního domu slavnostní ukončení školního roku. Vyhodnocovaly se některé vědomostní a sportovní soutěže, které se konaly ještě před vypuknutím koronavirové krize. Úspěšným žákům v soutěžích byla rozdána řada diplomů a věcných cen. Také jsme se všichni  rozloučili s žáky 9. třídy, kterým přejeme šťastné vykročení do nových škol a mnoho úspěchů. Závěrečný bod programu bylo rozloučení s paní ředitelkou, kdy jí děti předaly řadu květin a na památku dárek, který jí bude připomínat dlouholeté a úpěšné působení na bohdalovské škole. Nakonec se děti rozešly do svých tříd, kde jim byla předána vysvědčení a prázdniny tak mohly konečně začít. (foto)

Všem přejeme krásné léto plné sluníčka a pohody.