SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Ve středu 30. června proběhlo v budově kulturního domu za přítomnosti starosty obce a předsedkyně Školské rady slavnostní ukončení školního roku. Paní ředitelka zhodnotila uplynulý školní rok a pak následovalo vyhodnocování soutěží a akcí, které se uskutečnily v průběhu celého školního roku. Úspěšným žákům byla rozdána řada diplomů a věcných cen.

Na tomto slavnostním setkání byla T. Chmelíkové udělena Cena školské rady za mimořádné studijní úspěchy a reprezentaci školy ve vědomostních soutěží. Na závěr slavnosti jsme se rozloučili s žáky 9. třídy, kterým přejeme mnoho úspěchů a šťastné vykročení do nových škol. Nakonec se děti rozešly do svých tříd, kde jim byla předána vysvědčení a prázdniny tak mohly konečně začít. (foto)

Všem přejeme krásné léto plné sluníčka a pohody.