SOUTĚŽ ŠKOL VE SBĚRU DRUHOTNÝCH SUROVIN

Naše škola se již pravidelně zapojuje do Soutěže ve sběru druhotných surovin, která je určena pro školy Kraje Vysočina. V kategorii Sběr papíru dle celkového nasbíraného množství dosáhla naše škola  vynikajícího výsledku a to 3. místo. Děti nasbíraly a ke zpětnému odběru odevzdaly celkem 18,358  tuny papíru a kartonu. Za 3. místo ve sběru druhotných surovin škola získala finanční odměnu 3 000 Kč.