SOUTĚŽ ŠKOL VE SBĚRU DRUHOTNÝCH SUROVIN

Naše škola se pravidelně zapojuje do soutěže škol ve sběru papíru a hliníku, kterou organizuje společnost AVE. V tomto školním roce děti ze základní školy a mateřské školy odevzdaly 24 575 kg sběrového papíru a 32 kg hliníku. V této soutěži za účasti 35 organizací naše škola získala v kategorii papír pěkné 4. místo. Poděkování patří všem žákům a jejich rodičům za jejich přístup k třídění odpadů a ekologické chování. (výsledky)