SOUTĚŽ VE SBĚRU DRUHOTNÝCH SUROVIN 2014

Naše škola se již pravidelně zapojuje do Soutěže ve sběru druhotných surovin, která je určena pro školy Kraje Vysočina. V kategorii Sběr papíru dle celkového nasbíraného množství získala naše škola  vynikajícího výsledku: 5. místo z 49 zapojených škol. V kategorii Sběr papíru dle průměru na žáka jsme obsadili 7. místo. Za tento školní rok děti nasbíraly a ke zpětnému odběru odevzdaly celkem 13,150 tuny papíru a kartonu, v přepočtu na jednoho žáka to je 97,4 kg. Za 5. místo ve sběru druhotných surovin škola získala finanční odměnu 500 Kč, která bude použita na odměny pro nejlepší sběrače.