SPANÍ VE ŠKOLE

V pondělí 24. června se uskutečnilo "spaní ve škole", kterého se zúčastnilo 40 dětí (z 61ti) z 6.–9. třídy. Žáci osmé třídy připravili pro ostatní řadu zábavných soutěžních aktivit, turnaj ve vybíjené a disco. Akce se vydařila a všichni si to užili. (foto)