OVOV - KRAJSKÉ KOLO

Ve čtvrtek 25. května se v Třebíči konalo krajské kolo soutěže Odznaku všestrannosti olympijských vítězů (OVOV) za účasti 155 dětí a řady sportovních osobností včetně trojskokanky Šárky Kašpárkové. Naši školu reprezentoval vítěz okresního kola J. Hudeček. Soutěžilo se v šesti disciplínách: skok do dálky, hod míčkem, shyby, lehy-sedy, běh na 60 m a 1 000 m. Ve své kategorii za silné konkurence soutěžících obsadil J. Hudeček 8. místo. Děkujeme za pěknou reprezentaci školy. (foto)